header
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר
להלן מובאות הנחיות כיצד לייצא תנועות מתכנת TWS של Interactive Brokers - אינטראקטיב ברוקרס ולייבא אותן לאחר מכן לתוכנה האינטרנטית  CapitalGain3 :
 
 
יש לפתוח את תכנת TWS במסך Mosaic כפי שמופיע בתמונה:
ib_import_0001.jpg
 
 
בתפריט יש לבחור Account ובתפריטי המשנה Activity ולאחר מכן Activity Statement
ib_import_0002.jpg
 

את הערך בשדה Format יש לשנות ל CSV
ib_import_0003.png
 

במסכים הבאים יש לבחור את התקופה הכוללת את התנועות לייצוא ולשמור את קובץ ה csv במחשב.

כאן מסתיים הליך הייצוא מתכנת TWS של אינטראקטיב ברוקרס.
 
נעבור עתה להליך הייבוא של התנועות שבקובץ שקיבלנו מאינטראקטיב ברוקרס אל אתר CapitalGain3.
 
בדפדפן יש להכנס לאתר Capitalgain3 ולבצע Login.
את התנועות שנקלוט מהקובץ ברצונינו להכניס לתיק השקעות חדש שעלינו להקים.
לשם כך נקים תיק חדש, נקרא לו בשם, נבחר בתיבת Select Currency מטבע USD ונלחץ על לחצן Create a Portfolio
ib_import_0011.jpg
 
במסך המציג את תוכן התיק נלחץ על לחצן "Import Excel"
ib_import_0012.jpg

 
במסך המתקבל מופיעה תיבה עם פרטים על אופי הייבוא:
יש לבחור מתיבת הבחירה Select Excel Format את השורה IB (Interactive Brokers) - CSV/Excel File משום שאנו מייבאים קובץ שהגיע מאינטראקטיב ברוקרס.
ib_import_0014.jpg
 
 
יש ללחוץ על לחצן Browse ולבחור מהדיסק את קובץ ה CSV  
במסך אנו נראה את תוצאות הבחירה של סוג הקובץ ושם הקובץ ובמידה והכל תקין נלחץ על Upload על מנת שהאתר יעלה את הקובץ אליו
ib_import_0016.jpg
 
 
תופיע על המסך הודעה שהעלאת הקובץ עברה בהצלחה ועתה יש לבצע ייבוא לקובץ שעלה.
ib_import_0017.jpg

 
עתה יש ללחוץ על לחצן validate & import, האתר ייבא את כל התנועות אל תוך התיק.
*הערה: במידה והתיק אינו חדש ויש בו כבר תנועות ובתהליך הייבוא עלולות להקלט תנועות שכבר קיימות [כפל], התכנה תשהה את תהליך הייבוא ותאפשר למשתמש לבחור את התנועות לייבוא מהקובץ. במקרה זה יש לבחור רק את התנועות הרצויות וללחוץ על לחצן start importing.
ib_import_0019.jpg
 
 
בסיום ההליך מופיעה הודעה על כמות התנועות והדיבידנדים שנקלטו מהקובץ.
ib_import_0020.jpg
 
 
לחיצה על לחצן Back תחזיר אותנו לתיק שם נוכל לראות את כל התנועות המצויות בו.
ib_import_0022.jpg